Đường ống hệ thống vận chuyển than nhà máy Nhiệt điện Uông Bí

Nhà máy Điện Uông Bí – nay là Công ty Nhiệt điện Uông Bí – CN Tổng công ty Phát điện…

Giải pháp dành riêng cho khách hàng

Các giải pháp dành riêng cho khách hàng liên quan đến các ứng dụng chống mài mòn sáng tạo…

Bảo vệ chống mài mòn cho các nhà máy công nghiệp

Để bảo vệ các thành phần nhà máy được sử dụng trong sản xuất năng lượng và nguyên liệu…

Hệ thống đường ống chống mài mòn

Chúng tôi thường lót các thành phần đường ống, chẳng hạn như ống thẳng hoặc cút cong, với các vật…

Vật liệu chống mài mòn

Giải pháp dùng khoáng chất tự nhiên – Từ bazan tự nhiên đến bazan nung chảy Vào đầu những năm…