Kalenborn Việt Nam tại Thanh Xuân, Hà Nội.

Văn phòng của Kalenborn Việt Nam hiện tại ở Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Vào đầu tháng 4 năm 2018 Kalenborn đã thành lập một văn đại diện tại Hà Nội, giám đốc bán hàng của Kalenborn Việt Nam, ông Dương Quang đã được sự hỗ trợ đặc biệt của đội ngũ bán hàng toàn cầu để phát triển thị trường này cho Kalenborn.

Sản phẩm của Kalenborn đã được phân phối tại Việt Nam từ rất lâu thông qua các kênh OEM toàn cầu. Một ví dụ điển hình là nhà máy Nhiệt Điện Uông Bí, chúng tôi đã cung cấp sản phẩm ống Abresist (ống lót ba zan) từ hơn 10 năm trước. Vào năm 2018 chúng tôi đã cung cấp hơn 200 m ống Kalocer (ống lót ceramic) cho hệ thống ống thải tro bay cho một nhà máy Nhiệt Điện đốt than. Hiện tại chúng tôi đang trao đổi với rất nhiều khách hàng về việc phát triển dự án mới và đã cung cấp hơn 100 m ống dùng thử cho khách hàng.
Về các ngành công nghiệp nặng tại Việt Nam, đầu tiên về nhà máy Xi Măng với khoảng hơn 70 nhà máy xi măng, tương lai lên tới hơn 90 nhà máy, ngành công nghiệp xi măng đang cho thấy nhu cầu rất lớn cho các giải pháp chịu mài mòn. Ngoài ra ngành công nghiệp sản xuất điện đã có khoảng gần 30 nhà máy nhiệt điện đốt than đang hoạt động và có khoảng gần 10 dự án nhà máy nhiệt điện đang trong giai đoạn thi công, ngành công nghiệp sản xuất thép của hiện tại đứng thứ 19 trên thế giới và Việt Nam cũng là nhà sản xuất khoảng sản đứng thứ 3 Đông Nam Á với khoảng 200 mỏ than các loại.