Để bảo vệ các thành phần nhà máy được sử dụng trong sản xuất năng lượng và nguyên liệu thô, cũng như trong các ngành công nghiệp chính, Kalenborn cung cấp các giải pháp đã được thử nghiệm để bảo vệ hiệu quả chống mài mòn. Các vấn đề về mài mòn luôn khác nhau, ví dụ như có sự mài mòn ma sát đối với các bộ phận của nhà máy được sử dụng liên tục (như cyclone) hoặc mài mòn về va đập tác động lên các bộ phận không được sử dụng liên tục (chẳng hạn như máng chuyển). Hệ thống chống mài mòn tối ưu thường liên quan đến sự kết hợp của nhiều vật liệu. Mỗi loại vật liệu sẽ được phù hợp với nhiều loại tải trọng. Việc lựa chọn một phương tiện lắp đặt phù hợp cũng rất quan trọng. Các yếu tố xác định như nhiệt độ, độ rung hoặc vùng bị ảnh hưởng thiết bị của nhà máy tạo ra nhiều phương án sử dụng ứng dụng chịu mài mòn cần thiết.

Principle of a wear-protected plant component using various protective materials such as ABRESIST, KALCOR, KALOCER, KALCRET or KALMETALL