Đường ống hệ thống vận chuyển than nhà máy Nhiệt điện Uông Bí

Nhà máy Điện Uông Bí – nay là Công ty Nhiệt điện Uông Bí – CN Tổng công ty Phát điện…